Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra được ban hành tại Quyết định số 1569/QĐ-SKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 1883/QĐ-SKHĐT ngày 26/11/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tại đơn vị Sở Y tế.

Đoàn tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đối với 02 dự án: Xây dựng nâng cấp, sửa chữa Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật làm chủ đầu tư; Xây dựng lắp đặt hệ thống PCCC cải tạo, sửa chữa Khoa lão, Khoa cán bộ cao cấp, Kho dược – giặt ủi và cầu nối Bệnh viện đa khoa tỉnh do Bệnh viện đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư và 01 gói thầu mua thuốc theo tên generic cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016 do Sở Y tế tổ chức đấu thầu. Nhìn chung các chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước. Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án còn một số tồn tại, sai sót cần được khắc phục trong thời gian tới. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số nội dung tại báo cáo kết luận thanh tra như sau:

a) Thông tin về đấu thầu:

 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh không đăng tải trên báo đấu thầu về Kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án nâng cấp sữa chữa trụ sở làm việc Trung tâm phòng chống sốt rét; Bệnh viện đa khoa tỉnh không đăng tải trên báo đấu thầu về Kế hoạch đấu thầu của dự án lắp đặt hệ thống PCCC cải tạo sửa chữa khoa lão, khoa cán bộ cao cấp, kho dược, giặt ủi và cầu nối bệnh viện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 61/2005/QH11.

b) Về công tác lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Ở 02 dự án do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư các đơn vị đã không thực hiện việc lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư (gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, gói thầu thẩm tra dự toán) từ đó tổ chức lựa chọn nhà thầu khi các gói thầu này không có kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo quy định.

File đính kèm: Nguyên văn Kết luận 2179/KL-SKHĐT ngày 29/12/2016.

 

Người đăng: Phông

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)