Đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và cấp bộ, tỉnh 
 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong...

Chi tiết >>>

Để hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phướcđã xây dựng sẵn Bộ Mẫu hồ sơ để doanh nghiệp tham khảo...

Chi tiết >>>
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn những quy định mới về nghiệp vụ kế toán và thuế 
 Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn những quy định mới về nghiệp vụ kế toán và thuế. 

 

Chi tiết >>>
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tổ chức các lớp tập huấn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tổ chức các lớp tập huấn Cập nhật thay đổi những chính sáctih mới về Lao động – Tiền lương – BHXH
Chi tiết >>>
Thông báo lớp tập huấn quy định pháp luật mới về pháp luật thuế, kế toán, Luật Lao động và BHXH 
Các chính sách về pháp luật thuế, kế toán, Luật Lao động, bảo hiểm xã hội thường xuyên được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới; cách xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp và hiệu quả rất...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)