THÔNG BÁO: Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính Tin mới
Ngày 11/8/2022 Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội thông qua Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các Phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có hiệu lực từ ngày...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như của ngành Kế hoạch và Đầu tư được công bố tại Quyết định số 526/QĐ-UBNDngày 21/3/2022 và...

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)