Văn bản Trung Ương
Văn bản địa phương
VB CHUYÊN NGÀNH XDCB
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 2101/UBND-KTTH Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP UBND tỉnh Bình Phước 07 00:00:00.0/07/2014 Còn
2 4731/BKHĐT-TH Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 09 00:00:00.0/07/2013 Còn
3 4669/BKHĐT-TH Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch năm 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 05 00:00:00.0/07/2013 Còn
4 14/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ Thủ tướng Chính phủ 28 00:00:00.0/06/2013 Còn
5 4480/BKHĐT-TH Công văn của Bộ Kế họach và Đầu tư ban hành Khung hướng dẫn xây dựng kế họach phát triển KT-XH năm 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 28 00:00:00.0/06/2013 Còn
6 13/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Thủ tướng Chính phủ 25 00:00:00.0/06/2013 Còn
7 983/QĐ-SXD Quyết định của Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2012 Sở Xây Dựng 05 00:00:00.0/12/2012 Còn
8 1790/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 Thủ tướng Chính phủ 29 00:00:00.0/11/2012 Còn
9 16625/BTC-ĐT Công văn của Bộ Tài chính về thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên giai đoạn 2012 - 2015 Bộ Tài chính 29 00:00:00.0/11/2012 Còn
10 778/QĐ-BXD Công bố chỉ số giá xây dựng Quí 1 và Quí 2 năm 2010 Bộ Xây dựng 20 00:00:00.0/08/2010 Còn
Trang :
1