KẾT LUẬN THANH TRA VỀ LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
Thực hiện Quyết định số 405/QĐ-SKHĐT ngày 20/02/2023 của Sở KH&ĐT Về việc thanh, kiểm tra chấp hành các quy định về lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại các huyện, thị xã,...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)