Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019. 
 Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, UBND tỉnh...
Chi tiết >>>
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm chuyển biến tích cực 
(CTTĐTBP) - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 9 sáng nay (11/7), Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...
Chi tiết >>>
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ 9 năm 2016 
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2016 nhìn chung ổn định và tiếp tục phát triển toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng; hoạt động thương mại dịch...
Chi tiết >>>
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ 8 năm 2016 
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7/2016 nhìn chung ổn định và tiếp tục phát triển toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng; hoạt động thương mại dịch vụ,...
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)