• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh... 
    Ngày 24/5/2024, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước, Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh -  Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
Chi tiết >>>
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023 với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo... 
 Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)