• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
Công bố xếp hạng chuyển đổi số 2020: Bình Phước xếp thứ 25 
 Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố gồm 3 cấp: chỉ số chuyển đổi số (CĐS) cấp tỉnh, chỉ số CĐS cấp bộ và chỉ số CĐS cấp quốc gia.
Chi tiết >>>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ 03/18 về chuyển đổi số cấp bộ năm 2020 
 Theo Công kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ 03/18 ở nhóm các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công, với giá trị DTI đạt là 0,4701.
Chi tiết >>>
Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại 
 Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Chi tiết >>>
Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
 Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm...
Chi tiết >>>
Chương trình tập huấn Nâng cao năng lực cho Doanh nhân nữ trong nền kinh tế số 
 Ngày 24/3/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức chương trình tập huấn Nâng cao năng lực cho Doanh nhân nữ trong nền kinh...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)