• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam 
 

Ngày 18 tháng 11 năm 2015 UBND tỉnh đã Phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam. Nội dung phê duyệt...

Chi tiết >>>
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu A, khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ... 
 

Ngày 18 tháng 11 năm 2015 UBND tỉnh đã Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu A, khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai,...

Chi tiết >>>
Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp... 
 
Ngày 26 tháng 6 năm 2015 UBND tỉnh đã Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, huyện...

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)