XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 20120 

 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Xây dựng Kế hoạch Đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Chi tiết >>>
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 5 NĂM 2016 - 2020 
 

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020

Chi tiết >>>
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bình Phước
UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 với mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với bảo đảm môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phát triển đô thị nhằm tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2020 đưa tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.


Chi tiết >>>
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
Ngày 03/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 751/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
Chi tiết >>>
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010
 
Để làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm và kêu gọi, hợp tác đầu tư trong thời gian tới, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 với mục tiêu phát triển như sau:
Chi tiết >>>
Tư vấn mua hàng chonmuachuan, decor đồng hồ treo tường
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, thabet one | Trang chủ thabet 88, https://simdaiphat.vn/ giá rẻ, thabet, decor đồng hồ treo tường

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)