PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 4 NĂM 2021 ĐẾN NAY
Chi tiết >>>
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 3 NĂM 2019 ĐẾN NAY 
 1. Giám đốc Sở - Ông Võ Sá:

- Là chủ tài khoản của cơ quan, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện phụ trách các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu...

Chi tiết >>>
Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở từ năm 2017 đến nay 
1. GIÁM ĐỐC SỞ:

 - Họ và tên: Võ Sá. 

- Điện thoại cơ quan: 0913 937 206;

- Địa chỉ thư điện tử: vosaskhdt@binhphuoc.gov.vn.

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
 1. GIÁM ĐỐC SỞ:
 - Họ và tên: Võ Sá. 
- Điện thoại cơ quan: 0651.3879252;
- Địa chỉ thư điện tử: vosaskhdt@binhphuoc.gov.vn
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Chi tiết >>>
Tư vấn mua hàng chonmuachuan
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)