Bản in     Gởi bài viết  
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 3 NĂM 2019 ĐẾN NAY 
 1. Giám đốc Sở - Ông Võ Sá:

- Là chủ tài khoản của cơ quan, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện phụ trách các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Những nhiệm vụ và công việc được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở.

- Trực tiếp theo dõi phụ trách các lĩnh vực công tác của phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

2. Phó Giám đốc Sở - Ông Huỳnh Văn Minh:

- Giúp giám đốc theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác của phòng Đăng ký kinh doanh

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc Sở - Ông Vương Đức Lâm:

- Giúp giám đốc theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác của Văn phòng và  phòng Tổng hợp - Quy hoạch.

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

**. Phối hợp công tác:

1. Giám đốc phân công cho các đồng chí phó Giám đốc để giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo xử lý thường xuyên một số công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngoại trừ những việc do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc, ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Phòng, Đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, đề xuất, xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao đối với các quyết định, đề xuất của mình.

3. Trong khi thực hiện nhiệm vụ được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Giám đốc chủ động phối hợp với nhau để giải quyết cho phù hợp. Trường hợp các Phó giám đốc có ý kiến khác nhau hoặc liên quan tới lĩnh vực do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thì Phó giám đốc phụ trách giải quyết công việc đó phải báo cáo cho Giám đốc xem xét, quyết định.

4. Khi thấy cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt, Giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc hoặc phân công cho Phó Giám đốc khác xử lý.

5. Giám đốc và các Phó Giám đốc duy trì các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc định kỳ hàng tuần, tháng, ngoài ra khi cần thiết còn có các cuộc họp, hội ý đột xuất để phối hợp xử lý công việc theo yêu cầu của Giám đốc.

Xem chi tiết Thông báo phân công công tác Ban Giám đốc Sở số 336/T-SKHĐT ngày 12/3/2019

Người đăng: Phông

[Trở về]
Tin tức
gia công chữ inox vàng, dịch vụ vận chuyển, máy chiếu optoma, Cáp HDMI to DVI, cáp hdmi
triệu chứng của bệnh tiểu đường , Giá dịch vụ chuyển nhà, viên canxi, thu mua phế liệu hà nội, bà bầu nên ăn gì, https://www.goibabau.com.vn/

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)