Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức được điều chỉnh tháng 4/2019 
 I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:       skhdt_bpc@vnn.vn ; skhđt.bp@binhphuoc.gov.vn
                              

II. BAN GIÁM ĐỐC:

1. Giám đốc:

- Họ và tên: Võ Sá

- Điện thoại: 0271.3879252;

- Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Minh.

- Điện thoại: 0933998799;

- Email: huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

3. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Vương Đức Lâm.

- Điện thoại: 0271.3888895;

 

- Email: 

 III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

 1. Văn phòng Sở: Điện thoại: 0271.3879253; Fax: 0271.3887088; Email: skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn

- Phan Minh Hiển - Chánh Văn phòng - Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Quang Điện – Phó Chánh Văn phòng - Email: vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thị Phông - Phó Chánh Văn phòng;  Email: phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thị Đặng – Nguyên Chánh Văn phòng - Email: phamthidang.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hà Thị Quế Linh - Chuyên viên;  Điện thoại: 0271.3881787 - Email: hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hoàng Thanh Võ - Chuyên viên - Email: hoangthanhvo.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên;  Email: nguyenthithuhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Bùi Quốc Vương - Chuyên viên - Email: buiquocvuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Viết Sơn - Chuyên viên - Email: nguyenvietson.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Thị Thanh Lâm - Email: vuthithanhlam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái Từ Trung tâm Trợ giúp PT DNNVV)

 

* BỘ PHẬN  TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TRONG ĐÓ CÓ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP): (Nay đã chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh: Điện thoại: 0271.6254888 - bấm số nội bộ 220)

2. Phòng Tổng hợp – Quy hoạch: Điện thoại: 02751.3870773

 

- Lê Văn Tài - Trưởng phòng - Email: levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Đặng Bá Nghi – Phó Trưởng phòng - Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Đăng Ngãi - Phó Trưởng phòng - Email: nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Tiến Tài - Chuyên viên - Email: nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Quang Hào - Chuyên viên.

- Trịnh Ngọc Linh - Chuyên viên - Email: trinhngoclinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Tiến Sĩ - Chuyên viên - Email: phamtiensi.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lương Thị Trường An - Chuyên viên - Email: luongthitruongan.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lê Thị Hà – Chuyên viên - Email: lethiha.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thành Nam - Chuyên viên - Email: phamthanhnam.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh: Điện thoại: 0271.3870772

- Nguyễn Đức Thành - Trưởng phòng - Email: nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Duy Hải – Phó Trưởng phòng - Email: nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng - Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

 - Trần Xuân Thủy - Chuyên viên - Email: tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Việt Thanh - Chuyên viên - Email: nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thụy Mỹ Linh - Chuyên viên - Email: nguyenthuymylinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên - Email: tranthivankhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thị Minh Tâm - Chuyên viên - Email: nguyenthiminhtam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Đỗ Đức Huy - Chuyên viên - Email: doduchuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái từ Trung tâm trợ giúp PTDNNVV)

- Phạm Bích Hạnh - Chuyên viên

- Lê Thị Hương - Chuyên viên  - Email: lethihuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Huỳnh Quốc Toàn - Chuyên viên  - Email: huynhquoctoan.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 

4. Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Điện thoại: 0271.3898797

- Hoa Vận Định - Trưởng phòng - Email: hoavandinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Văn Sinh – Phó Trưởng phòng - Email: vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Minh Hùng - Phó Trưởng phòng- Email: vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Văn Hào – Chuyên viên - Email: vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Bùi Đức Biên – Chuyên viên - Email: buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Phạm Ký Phúc -  Chuyên viên - Email: phamkyphuc.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên - Email: nguyenhuuthuan.hdnd@binhphuoc.gov.vn

- Đặng Hoài Nam - Chuyên viên - Email: danghoainam.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Trần Ngọc Huyền - Chuyên viên - Email: tranngochuyen.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lê Vũ Ngọc Anh - Chuyên viên - Email: levungocanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hoàng Thị Kiều Oanh - Chuyên viên  - Email: hoangthikieuanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

[Trở về]
Tin tức
gia công chữ inox vàng, dịch vụ vận chuyển, máy chiếu optoma, Cáp HDMI to DVI, cáp hdmi
cách chữa đau bụng kinh, triệu chứng của bệnh tiểu đường , Giá dịch vụ chuyển nhà, viên canxi, thu mua phế liệu hà nội, bà bầu nên ăn gì

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)