HÔNG TIN CHUNG VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THÁNG 07/2024 
  I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:
 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC
Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 0271.3879253 Fax:...
Chi tiết >>>
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức được điều chỉnh tháng 2/2023 
 I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax:...


Chi tiết >>>
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức 
I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:&n...

Chi tiết >>>
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức 
I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 

Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:&...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)