Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức được điều chỉnh tháng 4/2019 
 I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:       skhdt_bpc@vnn.vn ; skhđt.bp@binhphuoc.gov.vn
                              

II. BAN GIÁM ĐỐC:

1. Giám đốc:

- Họ và tên: Võ Sá

- Điện thoại: 0271.3879252;

- Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Minh.

- Điện thoại: 0933998799;

- Email: huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

3. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Vương Đức Lâm.

- Điện thoại: 0271.3888895;

 

- Email: 

 III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

 1. Văn phòng Sở: Điện thoại: 0271.3879253; Fax: 0271.3887088; Email: skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn

- Phan Minh Hiển - Chánh Văn phòng - Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Quang Điện – Phó Chánh Văn phòng - Email: vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thị Phông - Phó Chánh Văn phòng;  Email: phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thị Đặng – Nguyên Chánh Văn phòng - Email: phamthidang.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hà Thị Quế Linh - Chuyên viên;  Điện thoại: 0271.3881787 - Email: hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hoàng Thanh Võ - Chuyên viên - Email: hoangthanhvo.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên;  Email: nguyenthithuhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Bùi Quốc Vương - Chuyên viên - Email: buiquocvuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Viết Sơn - Chuyên viên - Email: nguyenvietson.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Thị Thanh Lâm - Email: vuthithanhlam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái Từ Trung tâm Trợ giúp PT DNNVV)

 

* BỘ PHẬN  TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TRONG ĐÓ CÓ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP): (Nay đã chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh: Điện thoại: 0271.6254888 - bấm số nội bộ 220)

2. Phòng Tổng hợp – Quy hoạch: Điện thoại: 02751.3870773

 

- Lê Văn Tài - Trưởng phòng - Email: levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Đặng Bá Nghi – Phó Trưởng phòng - Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Đăng Ngãi - Phó Trưởng phòng - Email: nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Tiến Tài - Chuyên viên - Email: nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Quang Hào - Chuyên viên.

- Trịnh Ngọc Linh - Chuyên viên - Email: trinhngoclinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Tiến Sĩ - Chuyên viên - Email: phamtiensi.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lương Thị Trường An - Chuyên viên - Email: luongthitruongan.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lê Thị Hà – Chuyên viên - Email: lethiha.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thành Nam - Chuyên viên - Email: phamthanhnam.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh: Điện thoại: 0271.3870772

- Nguyễn Đức Thành - Trưởng phòng - Email: nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Duy Hải – Phó Trưởng phòng - Email: nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng - Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

 - Trần Xuân Thủy - Chuyên viên - Email: tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Việt Thanh - Chuyên viên - Email: nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thụy Mỹ Linh - Chuyên viên - Email: nguyenthuymylinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên - Email: tranthivankhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thị Minh Tâm - Chuyên viên - Email: nguyenthiminhtam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Đỗ Đức Huy - Chuyên viên - Email: doduchuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái từ Trung tâm trợ giúp PTDNNVV)

- Phạm Bích Hạnh - Chuyên viên

- Lê Thị Hương - Chuyên viên  - Email: lethihuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Huỳnh Quốc Toàn - Chuyên viên  - Email: huynhquoctoan.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 

4. Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Điện thoại: 0271.3898797

- Hoa Vận Định - Trưởng phòng - Email: hoavandinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Văn Sinh – Phó Trưởng phòng - Email: vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Minh Hùng - Phó Trưởng phòng- Email: vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Văn Hào – Chuyên viên - Email: vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Bùi Đức Biên – Chuyên viên - Email: buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Phạm Ký Phúc -  Chuyên viên - Email: phamkyphuc.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên - Email: nguyenhuuthuan.hdnd@binhphuoc.gov.vn

- Đặng Hoài Nam - Chuyên viên - Email: danghoainam.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Trần Ngọc Huyền - Chuyên viên - Email: tranngochuyen.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lê Vũ Ngọc Anh - Chuyên viên - Email: levungocanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hoàng Thị Kiều Oanh - Chuyên viên  - Email: hoangthikieuanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

[Trở về]
Tin tức
gia công chữ inox vàng, dịch vụ vận chuyển, máy chiếu optoma, Cáp HDMI to DVI, cáp hdmi
triệu chứng của bệnh tiểu đường , Giá dịch vụ chuyển nhà, viên canxi, thu mua phế liệu hà nội, bà bầu nên ăn gì, https://www.goibabau.com.vn/

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)