Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức 
I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:       skhdt_bpc@vnn.vn ; skhđt.bp@binhphuoc.gov.vn
                              

II. BAN GIÁM ĐỐC:

1. Giám đốc:

- Họ và tên: Võ Sá

- Điện thoại: 0271.3879252;

- Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Vương Đức Lâm.

- Điện thoại: 0271.3888895;
- Email: 
 
3. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Minh.

- Điện thoại: 0933998799;
 
III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:
 
1. Văn phòng: Điện thoại: 0271.3879253; Fax: 0271.3887088; Email: skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Thị Đặng - Chánh Văn phòng - Email: phamthidang.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Thị Phông - Phó Chánh Văn phòng;  Email: phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Hà Thị Quế Linh - Chuyên viên;  Điện thoại: 0271.3881787 - Email: hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Hoàng Thanh Võ - Chuyên viên - Email: hoangthanhvo.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên;  Email: nguyenthithuhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Bùi Quốc Vương - Chuyên viên - Email: buiquocvuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
* BỘ PHẬN  TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TRONG ĐÓ CÓ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP): (Nay đã chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh: Điện thoại: 0271.6254888 - bấm số nội bộ 220)
 
2. Thanh tra Sở: Điện thoại: 0271.3888566
 
- Vũ Quang Điện - Chánh Thanh tra - Email: vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Ký Phúc -  Phó Chánh Thanh tra - Email: phamkyphuc.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Viết Sơn - Chuyên viên - Email: nguyenvietson.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
3. Phòng Đăng ký kinh doanh: Điện thoại: 0271.3870772
 
- Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng - Email: nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Thụy Mỹ Linh - Phó trưởng phòng - Email: nguyenthuymylinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên - Email: tranthivankhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Thị Minh Tâm - Chuyên viên - Email: nguyenthiminhtam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Đỗ Đức Huy - Chuyên viên - Email: doduchuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái từ Trung tâm trợ giúp PTDNNVV)
- Vũ Thị Thanh Lâm - Email: vuthithanhlam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái Từ Trung tâm Trợ giúp PT DNNVV)

 4. Phòng Tổng hợp: Điện thoại: 02751.3870773
 
- Lê Văn Tài - Trưởng phòng - Email: levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Võ Minh Hùng - Phó Trưởng phòng- Email: vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Đăng Ngãi - Phó Trưởng phòng - Email: nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Tiến Tài - Chuyên viên - Email: nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên - Email: nguyenhuuthuan.hdnd@binhphuoc.gov.vn
 
5. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Điện thoại: 0271.3898797
- Hoa Vận Định - Trưởng phòng - Email: hoavandinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Bùi Đức Biên - Phó trưởng phòng - Email: buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Trần Ngọc Huyền - Chuyên viên - Email: tranngochuyen.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
6. Phòng Kinh tế ngành: Điện thoại: 0271.3870347
- Phan Minh Hiển -Trưởng phòng - Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Trịnh Ngọc Linh - Phó trưởng phòng - Email: trinhngoclinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Tiến Sĩ - Chuyên viên - Email: phamtiensi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
7. Phòng Văn hóa - Xã hội: Điện thoại: 0271.3870774
- Đặng Bá Nghi - Trưởng phòng - Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Đặng Hoài Nam - Phó Trưởng phòng - Email: danghoainam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Lương Thị Trường An - Chuyên viên - Email: luongthitruongan.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
8. Phòng Kinh tế đối ngoại: Điện thoại: 0271.3887595
 
- Nguyễn Đức Thành - Trưởng phòng - Email: nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng - Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Trần Xuân Thủy - Chuyên viên - Email: tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Việt Thanh - Chuyên viên - Email: nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: Điện thoại: 0271.3860697
- Võ Văn Sinh - Trưởng phòng - Email: vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Quang Hào - Phó trưởng phòng.
- Phạm Bích Hạnh - Chuyên viên (biệt phái từ Trung tâm Trợ giúp PTDNNVV)
 
IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: Điện thoại: 0271.3867345
 
Cán bộ Trung tâm gồm:
 
1. Thái Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm - Email: thaiminhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn
2. Võ Văn Hào - Phó Giám đốc Trung tâm - Email: vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn
3. Lê Thị Hà - Email: lethiha.skhdt@binhphuoc.gov.vn
4. Lê Vũ Ngọc Anh - Email: levungocanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
5. Lê Thị Hương - Email: lethihuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
6. Hoàng Thị Kiều Oanh - Email: hoangthikieuanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
7. Phạm Thành Nam - Email: phamthanhnam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
8. Huỳnh Quốc Toàn - Email: huynhquoctoan.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 
V. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC

[Trở về]
Tin tức
gia công chữ inox vàng, dịch vụ vận chuyển, máy chiếu optoma, Cáp HDMI to DVI, cáp hdmi
cách chữa đau bụng kinh, triệu chứng của bệnh tiểu đường , Giá dịch vụ chuyển nhà, viên canxi, 20% giảm vé máy bay giá rẻ 24h, thu mua phế liệu hà nội, bà bầu nên ăn gì

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)