Bản in     Gởi bài viết  
I. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG.

1. Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 ban hành quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (nay được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước ban hành ngày 07/01/2016)

2. Quyết định 362/QĐ-UBND 22/2/2008 Ban hành Quy định v th tc, trình tđầu tư và cơ chế phi hp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

(nay được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước ban hành ngày 07/01/2016)

3. Quyết định số 2038/QĐ-UBND 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng kí kinh doanh, đăng kí thuế, đăng kí con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp.

4. Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 ban hành Quy chế phối hợp và hoạt động của Bộ phận một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

II. VĂN BẢNG TRUNG ƯƠNG.

1. Luật đầu tư luật 29/11/2005

2. Luật doanh nghiệp 29/11/2005

3. Nghị định số 198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất.

4. Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

5. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

6. Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 30/5/2008 Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

7. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP 14/3/2008 quy dịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

8. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

9. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

10. Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (hết hiệu lực và được thay thể bởi Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT).

11. Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp.

 12. Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định  về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 Nguồn: Sở KH&ĐT                                 Người đăng: PTP.

[Trở về]
Tư vấn mua hàng chonmuachuan, decor đồng hồ treo tường
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, thabet one | Trang chủ thabet 88, https://simdaiphat.vn/ giá rẻ, thabet, decor đồng hồ treo tường

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)