• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trồng cây xanh sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trồng cây xanh sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S"tiêng Sok Bom Bo  
(Kèm theo Quyết định số:2548/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11...
Chi tiết >>>
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Điện chiếu sáng đường dẫn lên sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng... 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Điện chiếu sáng đường dẫn lên sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S"tiêng Sok Bom Bo  
(Kèm theo Quyết định số:2549/QĐ-UBND ngày...
Chi tiết >>>
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Xây dựng công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208 
(Kèm theo Quyết định số: 2426/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015)
Chi tiết >>>
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)
Công trình: 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập
(Kèm theo Quyết định số: 2294/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015)
Chi tiết >>>
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập (hiện nay là huyện Phú Riềng) 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)
Công trình: 08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập (hiện nay là huyện Phú Riềng)  
(Kèm theo Quyết định số:2293/QĐ-UBND ngày...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)