• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Xây dựng công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208 
(Kèm theo Quyết định số: 2426/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015)

Số
TT

Tên và nội dung gói thầu

Gía gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Mua sắm hàng hóa

12.340.328.000

Vốn Ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

1

Xây dựng và thiết bị PCCC nhà ở cán bộ chiến sỹ đại đội; nhà vệ sinh, nhà tắm và các hạng mục phụ trợ "Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208"

12.340.328.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

150 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

359.258.000

 

 

 

 

 

2

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị PCCC

40.547.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

15 ngày

3

Giám định thi công xây dựng

318.711.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây dựng

III

Dịch vụ phi tư vấn

30.811.000

 

 

 

 

 

4

Bảo hiểm xây dựng

30.811.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây dựng

 

Tổng giá các gói thầu

12.730.397.000

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)