Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở KHĐT lần thứ 5 
Năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có sự thay đổi về nhân sự. Để đảm bảo Cổng thông tin điện tử duy trì hoạt động, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được kiện toàn gồm 12...
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Ban biên tập, quy chế hoạt động cổng thông tin 
Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập vào ngày 06/6/2008 và được điều chỉnh thành viên lần thứ 4 vào ngày 04/11/2013. Xem chi tiết tại các quyết định:

Chi tiết >>>
Tin tức
gia công chữ inox vàng, dịch vụ vận chuyển, máy chiếu optoma, Cáp HDMI to DVI, cáp hdmi
cách chữa đau bụng kinh, triệu chứng của bệnh tiểu đường , Giá dịch vụ chuyển nhà, viên canxi, thu mua phế liệu hà nội, bà bầu nên ăn gì

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)