Bản in     Gởi bài viết  
QUY ĐỊNH Về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin điện tử; khuyến khích ứng dụng phần mềm nguồn mở; sử dụng an toàn hệ thống hộp thư điện tử công vụ 
 

Nội dung chi tiết Quy định số 955/QyĐ-SKHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)