Bản in     Gởi bài viết  
Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở KHĐT lần thứ 5 
Năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có sự thay đổi về nhân sự. Để đảm bảo Cổng thông tin điện tử duy trì hoạt động, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được kiện toàn gồm 12 đồng chí tham gia. Quyết định kiện toàn Ban Biên tập được ký ban hành vào ngày 0/01/2016. Xem chi tiết quyết định tại đây.:

Người đăng: Phông.

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)