• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định Công bố việc triển khai, vận hành hệ thống một cửa điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố việc triển khai, vận hành hệ thống một cửa điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Điều 1. Công bố thời gian và địa điểm triển khai, vận hành Hệ thống một cửa điện tử Sở  Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước:
- Thời gian: Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 10/4/2015.
- Địa điểm: Các tổ chức, cá nhận có liên quan giao dịch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký liên hiệp hợp tác xã, xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận đầu tư được giao dịch tại Phòng Một cửa điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Phòng Một cửa điện tử).
 
Điều 2. Các Quyết định số: 231/QĐ-SKHĐT ngày 09/3/2015, 232/QĐ-SKHĐT ngày 09/3/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được công khai, niêm yết theo quy định tại Phòng Một cửa điện tử, trên phần mềm Một cửa điện tử và cả trên hệ thống tra cứu trực tuyến trạng thái hồ sơ hành chính.
 
Điều 3. Công bố các địa chỉ của các trang web liên quan đến hệ thống một cửa điện tư Sở Kế hoạch và Đầu tư:
1. Hệ thống tra cứu trực tuyến trạng thái hồ sơ hành chính:
Đây là hệ thống thông tin phục vụ việc tra cứu thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân; đồng thời phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở và các phòng ban có liên quan.
2. Phần mềm một cửa điện tử:
Đây là phần mềm được vận hành trực tiếp đến từng người sử dụng tại Bộ phận Một cửa và các phòng ban tham gia vào hệ thống được cung cấp tài khoản để sử dụng hệ thống.
 
Điều 4. Các ông (bà): Phó Giám đốc phụ trách và Trưởng, phó các phòng chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đăng ký kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Thẩm định; Văn phòng Sở; công chức, viên chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa điện tử; Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện - thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
 
Nguồn: VP Sở; Người đăng: T.An
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)