• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Bù Gia Mập 
Chi tiết Kết luận số 22/KL-T.Tr ngày 06/3/2024.

 

  
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)