• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
BÁO CÁO KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các qui định về đấu thầu, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển tại Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đạt được
Qua quá trình thanh tra 07 dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư nhìn chung các dự án đã được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục. Các công trình được thi công đúng tiến độ kịp thời phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập tại các trường. Các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng đến nay được vận hành, khai thác tốt.
2. Những tồn tại, sai sót
Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án có xảy ra một số tồn tại, sai sót. Cụ thể:
2.1. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
a. Các tồn tại, sai sót
-  Chủ đầu tư không thực hiện việc lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Khảo sát địa chất và Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình thuộc dự án Khối phòng học bộ môn trường THPT Nguyễn Khuyến huyện Bù Gia Mập.
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
 Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.
2.2. Về chấp hành các nội dung trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt
a. Các tồn tại, sai sót
- Ký sai hình thức hợp đồng so với kế hoạch đấu thầu được duyệt đối với gói thầu Khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư thuộc dự án Xây dựng trường THPT Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước;
 - Chưa trình điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với thực tế triển khai đối với gói thầu kiểm toán quyết toán thuộc dự án Xây dựng khối hiệu bộ, phòng học bộ môn và hạ tầng kỹ thuật trường cấp 2, 3 Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh.
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.
2.3. Về ký kết hợp đồng, quản lý thực hiện hợp đồng
a. Các tồn tại, sai sót
- Chủ đầu tư ký kết phụ lục điều chỉnh tăng giá hợp đồng của một số gói thầu tư vấn không đúng quy định gồm:
+ Gói thầu khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư, gói thầu Khảo sát địa chất và gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình thuộc dự án Xây dựng trường THPT Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước;
+ Gói thầu khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư và gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình thuộc dự án Xây dựng trường dân tộc nội trú cấp 2, 3 huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước;
+ Gói thầu lập Báo cáo KTKT thuộc dự án Khối phòng học bộ môn trường THPT Nguyễn Khuyến huyện Bù Gia Mập;
+ Gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình thuộc dự án Xây dựng trường THPT Phước Bình thị xã Phước Long;
+ Gói thầu lập Báo cáo KTKT thuộc dự án Xây dựng khối hiệu bộ, phòng học bộ môn và hạ tầng kỹ thuật trường cấp 2, 3 Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh;
+ Gói thầu lập Báo cáo KTKT thuộc dự án Xây dựng khối hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Chu Văn An huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước.
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
- Chủ đầu tư tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh lại những nội dung ký sai ở trên đồng thời tiến hành rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
2.4 Công tác lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình
a. Các tồn tại, sai sót
- Cả 07 dự án được thanh tra đều có sai sót ở các mức độ khác nhau trong công tác lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình. Trong đó sai sót nhiều nhất ở các dự án sau:
+ Sai sót trong việc lập dự toán công trình Xây dựng trường THPT Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Tâm Việt.
+ Sai sót trong việc lập dự toán công trình Xây dựng trường dân tộc nội trú cấp 2, 3 huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước. Đơn vị tư vấn là Công ty TNHH xây dựng Thành Nam;
+ Sai sót trong việc lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Xây dựng trường THPT Phước Bình thị xã Phước Long. Đơn vị tư vấn là Công ty TNHH An Pha.
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Tâm Việt với số tiền là 30.000.000đ vì đã có hành vi vi phạm Điểm d Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Tâm Việt phải lập lại dự toán công trình Xây dựng trường THPT Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước theo đúng quy định.
- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thành Nam với số tiền là 30.000.000đ vì đã có hành vi vi phạm Điểm d Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. Công ty TNHH Thành Nam phải lập lại dự toán công trình Xây dựng trường dân tộc nội trú cấp 2, 3 huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước theo đúng quy định.
- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Pha với số tiền là 50.000.000đ vì đã có hành vi vi phạm Điểm a Khoản 1 và Điểm d Khoản 3 Điều 26 Nghị định 121/2013/NĐ-CP. Công ty TNHH An Pha phải lập lại thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Xây dựng trường THPT Phước Bình thị xã Phước Long theo đúng quy định.
- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phê duyệt lại dự toán các công trình Xây dựng trường THPT Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, Xây dựng trường dân tộc nội trú cấp 2, 3 huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước; phê duyệt lại thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Xây dựng trường THPT Phước Bình thị xã Phước Long làm cơ sở phê duyệt lại giá trúng thầu hoặc giá chỉ định thầu đối với các gói thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 5 Điều 26 Nghị định 121/2013/NĐ-CP về biện pháp khắc phục hậu quả.
- Điều chỉnh lại giá hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh lại giá trị thanh, quyết toán công trình Xây dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân, đường trường cấp 2, 3 Đồng Tiến huyện Đồng Phú phần chi phí xây dựng mà dự toán tính sai không đúng quy định với tổng số tiền là 114.860.000 đồng.
2.5 Công tác thanh toán
a. Các tồn tại, sai sót
- Chủ đầu tư ký kết phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng của một số gói thầu tư vấn không đúng quy định dẫn đến thanh toán sai (tăng) cho một số nhà thầu.
- Nghiệm thu, thanh toán một số khối lượng không đúng (lớn hơn) thực tế thi công tại một số công trình.
- Sử dụng đơn giá vật tư trong đơn giá thanh toán không phù hợp làm sai (tăng) giá trị thanh toán.
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
- Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan (bao gồm cả tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án) cần rút kinh nghiệm trong quá trình nghiệm thu, thanh toán.
- Thu hồi số tiền thanh toán sai nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 1.652.128.000 đồng. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2.6 Công tác quyết toán chi phí xây lắp
a. Các tồn tại, sai sót
- Báo cáo quyết toán của 02 công trình do đơn vị thi công lập (chưa được chủ đầu tư ký duyệt) sai tăng gồm:
+ Báo cáo quyết toán chi phí xây lắp công trình Khối phòng học bộ môn trường THPT Nguyễn Khuyến huyện Bù Gia Mập do Công ty TNHH Phú Riềng Đỏ lập sai (tăng) so với quy định 64.332.000 đồng;
+ Báo cáo quyết toán chi phí xây lắp công trình  Xây dựng khối hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Chu Văn An huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần Phúc Hưng lập sai (tăng) so với quy định 50.714.000 đồng.
- Báo cáo quyết toán của công trình Xây dựng khối hiệu bộ, phòng học bộ môn và hạ tầng kỹ thuật trường cấp 2, 3 Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh do Công ty TNHH Ca sa và Công ty TNHH MTV xây dựng 68 lập đã được chủ đầu tư ký xác nhận sai (tăng) so với quy định 211.355.000 đồng.
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
- Chủ đầu tư kiểm tra và loại khỏi giá trị quyết toán chi phí xây lắp do Bên B đề nghị (lập) quyết toán sai gồm:
+ Công trình Khối phòng học bộ môn trường THPT Nguyễn Khuyến huyện Bù Gia Mập do Công ty TNHH Phú Riềng Đỏ lập là 64.332.000 đồng;
+ Công trình Xây dựng khối hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Chu Văn An huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần Phúc Hưng lập là 50.714.000 đồng

- Chủ đầu tư và các đơn vị thi công là Công ty TNHH Ca sa và Công ty TNHH MTV xây dựng 68 tiến hành quyết toán lại chi phí xây lắp công trình Xây dựng khối hiệu bộ, phòng học bộ môn và hạ tầng kỹ thuật trường cấp 2, 3 Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh, loại khỏi giá trị quyết toán số tiền 211.355.000 đồng.

 

Nội dung Báo cáo chi tiết tại đây

 

Nguồn: Thanh tra Sở; người đăng: T.An

[Trở về]
Triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, ketqua.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)