Bản in     Gởi bài viết  
BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA THÁNG 01, THÁNG 02/2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 03/2015 
 
I. CÔNG TÁC THANH TRA THÁNG 01,02 /2015:
1. Kết quả thực hiện Luật Thanh tra:
           - Thông báo kết luận thanh tra công tác đấu thầu tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
           - Xử lý sau kết luận thanh tra công tác đấu thầu Sở Giáo dục & Đào tạo.
 
2. Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, bao gồm:
           - Trong tháng không có đơn.
 
3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm:
           - Tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo liên quan đến tham nhũng (phân tích cụ thể theo lĩnh vực và đối tượng bị tố cáo): Không có đơn tố cáo liên quan đến tham nhũng.
 
*Đánh giá chung : Trong tháng Thanh tra Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12/2014:
           - Tiếp tục theo dõi xử lý sau kết luận thanh tra công tác đấu thầu tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục & Đào tạo.
           - Tiến hành kiểm tra giao kế hoạch vốn XDCB năm 2015 tại 10 huyện thị.
           - Lập đề cương thanh tra công tác đấu thầu, QLDA tại huyện Chơn Thành.
           - Báo cáo quý I công tác PCTN, và KNTC.
           - Báo cáo quý I về công tác thanh tra cho thanh tra Tỉnh.
           - Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của ngành và những phân công đột xuất của Lãnh đạo (nếu có).
           - Trên đây là nội dung báo cáo công tác thanh tra tháng 01,02 /2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng  03/2015 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước báo cáo về văn phòng  Sở để tổng hợp./.

 

 

Nguồn: TTra Sở; người đăng: T.An

[Trở về]
Triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, ketqua.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)