Bản in     Gởi bài viết  
BÁO CÁO KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các qui định về đấu thầu, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 
    
I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
 
1. Những mặt đạt được
Qua quá trình thanh tra 02 dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư nhìn chung các gói thầu thuộc phạm vi phải tổ chức đấu thầu rộng rãi đã được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định. Chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, triển khai dự án Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh, là dự án có quy mô tương đối lớn, theo tiến độ đã được phê duyệt.
 
2. Những tồn tại, sai sót
Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án có xảy ra một số tồn tại, sai sót. Đặc biệt việc vi phạm các quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình là một trong các nguyên nhân làm đội chi phí đầu tư của dự án. Cụ thể:
2.1. Về chấp hành các nội dung trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt
a. Các tồn tại, sai sót:
* Dự án nhà tập luyện và khu tập thể cho cán bộ, diễn viên đoàn ca múa nhạc tổng hợp:
- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) đã phê duyệt hình thức hợp đồng theo “tỷ lệ %” là không phù hợp với nội dung Kế hoạch Đấu thầu được phê duyệt “trọn gói” đối với các gói thầu: Gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; Gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng; Gói thầu Bảo hiểm công trình.
- Trong năm 2011, dự án chưa được bố trí vốn nên chủ đầu tư chưa thể khởi công xây dựng theo kế hoạch. Năm 2012, sau khi được bố trí vốn chủ đầu tư mới tiến hành các thủ tục để khởi công công trình. Khi triển khai chủ đầu tư chưa trình trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với thực tế triển khai đối với các gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; Gói thầu xây lắp; Gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng; Gói thầu Bảo hiểm công trình.
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
- Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.
2.2. Về lập, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình
a. Các tồn tại, sai sót:
* Dự án Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh
- Công ty CP Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam không thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng ký kết là bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình sau 120 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Đến nay sau hơn 4 năm thực hiện, đơn vị tư vấn vẫn chưa bàn giao đủ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình cho Chủ đầu tư.
- Lập dự toán không chính xác khi dự toán hạng mục Nhà văn hóa và hệ thống PCCC tính thiếu chi phí cung cấp, lặp đặt hệ thống điều hòa không khí với giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng.
- Chủ đầu tổ chức phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình khi chưa có đủ hồ sơ theo quy định. Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt tổng dự toán số 181/QĐ-SVHTTDL ngày 22/02/2012 (Theo đề nghị của tư vấn quản lý dự án), khi phê duyệt chỉ mới có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các hạng mục san nền, kè chắn đất và cổng, hàng rào. Còn thiếu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các hạng mục: Nhà văn hóa và hệ thống PCCC; khu biểu diễn ngoài trời, bến thuyền, sân và quảng trường, các hạng hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác (trừ cổng, hàng rào), các hạng mục mỹ thuật, thiết bị sân khấu và thiết bị khác. Khi phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán (Quyết định số 292/QĐ-SVHTTDL ngày 06/3/2013 vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ ngoài các hạng mục được UBND tỉnh cho phép cắt bỏ.
* Dự án Xây dựng nhà tập luyện và khu tập thể cho cán bộ, diễn viên đoàn ca múa nhạc tổng hợp:
- Hồ sơ dự toán công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-SVHTTDL ngày 29/08/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính sai (dư) khối lượng bê tông đá 4x6 lót nền nhà là 114,744m3 tương ứng với số tiền là 130.726.000đồng (tính theo đơn giá hợp đồng).
b. Biện pháp xử lý, khắc phục:
* Dự án Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh
- Chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm trong công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế giao đủ ngay toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình để tổ chức thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ của đơn vị tư vấn và xử phạt vi phạm hợp đồng theo đúng nội dung hợp đồng ký kết.
* Dự án Xây dựng nhà tập luyện và khu tập thể cho cán bộ, diễn viên đoàn ca múa nhạc tổng hợp:
- Giảm trừ khỏi giá trị quyết toán công trình số tiền 130.726.000đồng do dự toán tính dư 114,744m3 bê tông lót nền đá 4x6.
 
 
 
Nguồn: P. Thanh tra Sở, người đăng: T.An
[Trở về]
Triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, ketqua.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)