• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 20120 

 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Xây dựng Kế hoạch Đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020

- Công văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ KH&ĐT về việc Lập Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

- Công văn số 1102/SKHĐT-TH ngày 11/9/2014 của Sở KH&ĐT về việc Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội và Vốn Đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020

- Hệ thống Biểu mẫu Lập Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

 

 

Nguồn: P.TH Sở; Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)