• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
HĐND tỉnh thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu 
 (CTTĐTBP) - Chiều nay (4/12), HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trước đó ngày 3/12, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ 14 chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Quá trình lấy phiếu tín nhiệm đã đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc và quy trình. Kết quả như sau: 

1.  Kết quả tín nhiệm đối với người giữ chức vụ trong Thường trực HĐND và Trưởng Ban của HĐND tỉnh:
 
Số TT
Họ và tên
Chức danh
Số phiếu hợp lệ
Số phiếu không hợp lệ
Số phiếu tín nhiệm cao
Số phiếu tín nhiệm
Số phiếu tín nhiệm thấp
1
Ông Nguyễn Tấn Hưng
Chủ tịch HĐND tỉnh
60
0
49 phiếu
(chiếm 77,77% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
09 phiếu (chiếm 14,28% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
02 phiếu (chiếm 3,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
2
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Ủy viên thường trực HĐND tỉnh
60
0
50 phiếu (chiếm 79,36%)
07 phiếu (chiếm 11,11%)
03 phiếu (chiếm 4,76%)
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
60
0
49 phiếu
(chiếm 77,77%)
10 phiếu (15,87%)
01 phiếu (chiếm 1,58%)
3
Ông Điểu Hơn
Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
60
0
28 phiếu (chiếm 44,44%)
29 phiếu (chiếm 46,03%)
03 phiếu (chiếm 4,76%)
4
Ông Giang Văn Khoa
Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
59
01
47 phiếu (chiếm 74,60%)
12 phiếu (chiếm 19,04%)
0 phiếu
5
Bà Nguyễn Thị Tâm
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
60
0
32 phiếu (chiếm 50,79%)
26 phiếu (chiếm 41,26%)
02 phiếu (chiếm 3,17%)
 
2. Kết quả tín nhiệm đối với người giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thành viên UBND tỉnh:
 
Số TT
Họ và tên
Chức danh
Số phiếu hợp lệ
Số phiếu không hợp lệ
Số phiếu tín nhiệm cao
Số phiếu tín nhiệm
Số phiếu tín nhiệm thấp
1
Ông Nguyễn Văn Trăm
Chủ tịch UBND tỉnh
60
0
42 phiếu
(chiếm 66,66% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
16 phiếu (chiếm 25,39% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
02 phiếu (chiếm 3,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
2
Ông Nguyễn Huy Phong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
60
0
41 phiếu (chiếm 65,07%)
17 phiếu (chiếm 26,98%)
02 phiếu (chiếm 3,17%)
3
Ông Phạm Văn Tòng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
60
0
37 phiếu (chiếm 58,73%)
20 phiếu (chiếm 31,74%)
03 phiếu (chiếm 4,76%)
4
Ông Hoàng Văn Huệ
Thành viên UBND tỉnh
60
0
41 phiếu (chiếm 65,07%)
17 phiếu (chiếm 26,98%)
02 phiếu (chiếm 3,17%)
5
Ông Nguyễn Phi Hùng
Thành viên UBND tỉnh
60
0
45 phiếu (chiếm 71,42%)
15 phiếu (chiếm 23,80%)
0 phiếu
6
Ông Vũ Thành Nam
Thành viên UBND tỉnh
60
0
32 phiếu (chiếm 50,79%)
23 phiếu (chiếm 36,50%)
05 phiếu (chiếm 7,93%)
7
Ông Nguyễn Văn Thành
Thành viên UBND tỉnh
60
0
38 phiếu (chiếm 60,31%)
22 phiếu (chiếm 34,92%)
0 phiếu
8
Ông Trần Ngọc Trai
Thành viên UBND tỉnh
60
0
51 phiếu (chiếm 80,95%)
09 phiếu (chiếm 14,28%)
0 phiếu
 
 
TT.TH-CB (ghi)
Người đăng: T.An
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)