• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 5 NĂM 2016 - 2020 
 

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020

- Công văn số 5316/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ KH&ĐT về việc Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020

- Công văn số 1102/SKHĐT-TH ngày 11/9/2014 của Sở KH&ĐT về việc Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội và Vốn Đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020

- Hệ thống biểu mẫu Xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020:

  + Biểu mẫu: Tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2011 - 2015

  + Biểu mẫu: Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020

 

 

Nguồn: P.TH Sở; Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)