Bản in     Gởi bài viết  
Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 
Công văn số 1157 /SKHĐT-ĐT

Dự thảo

Nguồn: SKHĐT

Người đăng: V.H

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)