Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, cập nhật số liệu giải ngân chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công 
Biểu 1

Biểu 2

Biểu 3

Biểu 4

Báo cáo kết quả

 

Nguồn: SKHĐT

Người đăng: V.H

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)