• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 
 Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-SNV ngày 02/8/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 như sau:
 1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm gồm:
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển nêu cụ thể tại bảng mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ hoặc giấy xác nhận với trình độ ngoại ngữ tương đương.
+ Lưu ý: Thí sinh được nộp các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B hoặc trình độ A2; chứng chỉ TOEFL ITP, IELTS, TOEIC để thay thế.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương hoặc giấy xác nhận trình độ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên. Đối với vị trí tuyển dụng vị trí công tác lĩnh vực công nghệ thông tin không cần phải xét đến chứng chỉ này.
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
1.2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm cần tuyển: 02 vị trí việc làm
(Theo bảng mô tả nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo)
3. Thời gian và địa điểm phát hành, nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
3.1. Thời gian phát hành hồ sơ và tài liệu ôn thi: Từ ngày 12/8/2021 đến hết ngày 13/9/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước, số 626 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước (Liên hệ Văn phòng Sở).
3.2. Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển
Nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước (Thư ký Hội đồng tiếp nhận hồ sơ và chuyển phiếu tiếp nhận cho Kế toán Sở thu lệ phí dự tuyển).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ Thư ký Hội đồng – Phạm Thị Phông số điện thoại 02713.879253/0944615577 để được hướng dẫn.
4. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.  
5. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
(1). Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
(a) Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
(b) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2 như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.
(2). Vòng 2
Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
(a)     Hình thức thi:
- Thi theo hình thức phỏng vấn đối với vị trí “Theo dõi đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp”.
- Thi theo hình thức phỏng vấn và thực hành đối với vị trí “Quản lý, thực hiện công tác công nghệ thông tin và cải cách hành chính”.
(b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
(*) Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức phỏng vấn: Tập trung kiểm tra về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng gồm:
- Kiến thức chung về quản lý nhà nước, Luật Công chức, Luật Viên chức; và các văn bản dưới Luật (Nghị định, Thông tư, Quyết định) hướng dẫn thi hành Luật Viên chức.
- Các văn bản liên quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Kiến thức chuyên môn thuộc vị trí việc làm cần tuyển dụng:
+ Vị trí “Theo dõi đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp”: Kiểm tra kiến thức hiểu biết về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các thông tư hướng dẫn có liên quan; Quyết định công bố TTHC ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh; quy định liên quan đến văn hóa công vụ, cải cách hành chính.
+ Vị trí “Quản lý, thực hiện công tác công nghệ thông tin và cải cách hành chính”: Kiểm tra kiến thức hiểu biết về Luật Công nghệ thông tin và các thông tư hướng dẫn liên quan đến quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin hiện hành; kiến thức mạng máy tính; quản lý, an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính.
(*) Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thực hành: Tập trung kiểm tra kỹ năng chuyên môn về đồ họa website (thiết kế hình ảnh tĩnh/động); kỹ năng soạn thảo văn bản, bảng tính, kỹ năng trình diễn bài báo cáo.
(c) Thời gian thi:
- Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
- Thi thực hành 120 phút (thí sinh dự thi sẽ được bố trí máy tính để thực hành bài thi), thời gian thi không kể thời gian chuẩn bị các phần mềm ứng dụng phục vụ thực hành bài thì.
(d) Thang điểm thi phỏng vấn và thực hành: Mỗi hình thức là 100 điểm.

 

6. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

 

6.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50% điểm trở lên so thang điểm quy định cho mỗi hình thức;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 1.2 nêu trên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
6. 2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại mục 6.1 bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
6. 3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
7. Lệ phí dự xét tuyển
Lệ phí dự xét tuyển: 500.000 đồng/thi sinh (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
8. Thời gian và địa điểm dự tuyển
Dự kiến đầu tháng 10/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau (Thư ký Hội đồng sẽ thông báo đến từng thí sinh qua số điện thoại ghi trong Đơn đăng ký dự thi).
Thông báo này được thông báo trên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.
Tải Thông báo tại đây
[Trở về]
Tư vấn mua hàng chonmuachuan, decor đồng hồ treo tường
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, thabet one | Trang chủ thabet 88, https://simdaiphat.vn/ giá rẻ, thabet, decor đồng hồ treo tường

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)