Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Dự thảo “Quy định v chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tnh Bình Phước
 
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, đơn vị tham mưu dự thảo để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Qua đó nhận được ý kiến góp ý của toàn dân về Quy định nhằm đảm bảo Quyết định hành chính ban hành có tính khả thi cao và thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, thu hút đầu tư trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế của địa phương;
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 626 QL 14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Toàn văn dự thảo tải tại đây

Phụ lục 1

Phụ lục 2

 

Người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)