• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo triển khai Chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021. 
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1819/UBND-TH ngày 03/6/2021, kèm theo Công văn số 0754/PTM-PTBV ngày 20/5/2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc thông báo đến các doanh nghiệp Chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp Bền vững năm 2021.
Nhằm thông báo rộng rãi và khuyến khích các doanh nghiệp mọi thành phần tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cũng như quản lý ngành phối hợp thông báo rộng rãi và khuyến khích các doanh nghiệp mọi thành phần trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vững năm 2021 theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Văn bản nêu trên
Đề nghị các đơn vị thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp mọi thành phần trên địa bàn tỉnh vào Website: http://www.vbcsd.vn/csi.asp để tham gia Chương trình
(Kèm theo thư mời số 0742/PTM-PTBV ngày 18/5/2021 của Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI)

Trên đây là Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Quý sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được biết và phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.Nguồn: Phòng ĐKKD

[Trở về]
Triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, ketqua.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)