Bản in     Gởi bài viết  
Khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015 
 

Ngày 05/02/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã Ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng huyện - thị được quy định đơn giá khác nhau.

 

Xem và tải Quyết định tại đây: Quyết định 04/2015/QĐ-UBND.

 

 

T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)