Bản in     Gởi bài viết  
Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012

Ngày 23/12/2011, UBND tỉnh Bình ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng huyện - thị được quy định đơn giá khác nhau
Xem và tải Quyết định tại đây:

Quyết định 67/2011/QĐ-UBND.

Nguồn: UBND tỉnh; người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)