Bản in     Gởi bài viết  
Giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 16/6/2011, UBND tỉnh Bình ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng huyện - thị được quy định đơn giá cho thuê khác nhau.

PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)