Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. 
Văn bản của BỘ về hướng dẫn chuyển đổi tài khoản

Văn bản chỉ đạo của tỉnh

Văn bản SKHĐT

Nguồn: QLVB.SKHĐT 

Người đăng:V.H

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)