Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

 
Ngày 05/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 756/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
 
Xem toàn văn:
- Biểu mẫu 2010 (Chú ý để tải biểu mẫu, chúng ta nhắp chuột phải trên Link này chọn Save Target As ... và sau đó lưu file với đuôi .xls)
- Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2010 của Sở Kế hoạch và đầu tư số 783/SKHĐT-KHQH ngày 30/6/2009.

Nguồn: Bộ KHĐT

Người đăng: P.K.Oanh.

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)