Bản in     Gởi bài viết  
tiếp thu giải trình ý kiến thẫm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Tải về tại đây
Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)