Bản in     Gởi bài viết  
tiếp thu, giải trình, điều chỉnh và bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh BP 
 Tải về tại đây
Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)