Bản in     Gởi bài viết  
thẩm tra của Ban KT-NS đối với dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BP 
Tải về tại đây
Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)