• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh 
 
              Trong tháng 6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về giám sát tình kình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Võ Sá - Trương ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

 

(Các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại buổi làm việc)
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo tình kình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Tờ trình và dự thảo Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 và Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp giữa năm 2015 - HĐND tỉnh Bình Phước khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
(Quan cảnh các đồng chí trong Ban KTNS – HĐND tỉnh trong buổi làm việc)
 Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo báo cáo, kế hoạch, dự kiến nội dung, chương trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chuẩn bị, đồng thời tham gia bổ sung các giải pháp vào các báo cáo, kế hoạch để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
 
(Các thành viên Ban KTNS - HĐND tỉnh tham gia ý kiến)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong những tháng đầu năm, cũng như ghi nhận những kiến nghị; đồng thời, đoàn giám sát đã kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để đạt mục tiêu, hiệu quả đề ra./.

 

 

Nguồn: NDH - P.TH Sở

Người đăng: T.An

 

 

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)