• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Đề xuất quy định tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã 

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định về tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã.

Ảnh minh họa
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Khoản 2, Điều 62, Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định: “hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành”.
Theo phản hồi của nhiều địa phương, việc chuyển đổi hợp tác xã diễn ra rất chậm và gặp nhiều vướng mắc do việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật hợp tác xã chưa được sâu rộng, đồng thời do trình độ của cán bộ hợp tác xã còn yếu nên chưa chủ động thực hiện được những nội dung đã quy định trong Luật Hợp tác xã và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung nội dung này vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 193/2013/NĐ-CP theo quy định tại Khoản 2, Điều 62, Luật Hợp tác xã năm 2012.
Tại dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dành 1 chương (Chương IVa) đề xuất quy định về tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã. Chương này gồm 3 mục, quy định rõ về chuẩn bị tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã; trình tự, thủ tục tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang hình thức tổ chức khác.
Nguyên tắc chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Theo dự thảo, chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là việc chuyển đổi tổ chức, hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã sang hình thức tổ chức khác, hoạt động theo quy định của pháp luật khác với Luật Hợp tác xã.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo nguyên tắc sau: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, công nợ, các vướng mắc hoặc tranh chấp (nếu có); hoàn thành việc định giá và chuyển tài sản không chia hình thành từ nguồn hỗ trợ của nhà nước cho chính quyền địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã trước khi tiến hành thủ tục chuyển đổi. Về vấn đề này, Ban Soạn thảo đề xuất 2 phương án: 1- Chuyển tài sản không chia cho Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã. 2- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cấp tỉnh thì chuyển tài sản không chia về Sở Tài chính; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cấp huyện thì chuyển tài sản không chia về  Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Theo dự thảo, tổ chức mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chuyển đổi sang kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được chuyển đổi.
Dự thảo nêu rõ, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hết hiệu lực kể từ thời điểm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chuyển đổi sang hình thức pháp lý khác.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.
 
 
 
Tuệ Văn
Nguồn: chinhphu.vn
Người đăng: T.An
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)