Bản in     Gởi bài viết  
Những điểm mới trong chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Năm 2013, Quốc hội ban hành Luật Đất đai sửa đổi; năm 2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); đồng thời một số quy định của pháp luật liên quan cũng được sửa đổi, thay thế. Do đó, để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương; đồng thời tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng nhất cho nhà đầu tư, ngày 07/01/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND thay thế cho Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Những điểm mới của chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

 

1. Địa bàn ưu đãi đầu tư: Theo quy định trước đây, trên địa bàn tỉnh có 9 huyện, thị xã thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư gồm Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Gia Mập, Đồng Phú, TX. Bình Long, TX. Phước Long. Trong quyết định mới được ban hành, đã bổ sung thêm huyện Phú Riềng, nâng tổng số lên 10/11 huyện, thị xã được ưu đãi đầu tư (không có TX. Đồng Xoài), trong đó có 5 huyện, thị xã thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi, gồm Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng. Ngoài ra, các khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh cũng được xem là địa bàn ưu đãi đầu tư...

2. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Quy định cũ không có danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo quyết định mới, đã bổ sung thêm danh mục lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

3. Quy định mới dành một chương để quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi cho lĩnh vực xã hội hóa. Trong đó, ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư chung, đầu tư lĩnh vực xã hội hóa còn hưởng ưu đãi về thuế đất cao hơn quy định cũ. Mức cao nhất là miễn toàn bộ tiền thuê đất. Mức thấp nhất là miễn 10 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư tại các đô thị...

4. Dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn được hưởng ưu đãi về thuế cao hơn so với quy định cũ. Mức cao nhất là miễn toàn bộ tiền thuê đất. Mức thấp nhất là miễn 11 năm tiền thuê đất; được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng; được hỗ trợ đầu tư các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật.

5. Để tăng sức hấp dẫn cho nhà đầu tư và theo khả năng giải quyết của địa phương, UBND tỉnh còn vận dụng đưa vào quy định thêm một số hỗ trợ khác như: hỗ trợ về quảng cáo trong vòng 3 năm đầu đi vào hoạt động, mỗi năm không quá 12 triệu đồng; hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật về thủ tục đầu tư, kinh doanh miễn phí; hỗ trợ về quảng bá, xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch; hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho lao động.

6. Cam kết rút ngắn thời gian, giải quyết thủ tục hành chính và áp dụng cơ chế một cửa liên thông, một đầu mối tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục tại Sở Kế hoạch - Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế. Đây là điểm mới nổi bật nhất. Điển hình như thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp được rút ngắn, tối đa chỉ bằng 1/3 thời gian quy định của Trung ương.

 

Nguồn: Phòng KTĐN

Người đăng: Phông

 

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)