Bản in     Gởi bài viết  
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 
Nhằm trang bị và cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường thấu hiểu các quy định pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ có nhu cầu của Quý cơ quan, đơn vị. Cụ thể như sau:
I. Thông tin về các lớp bồi dưỡng:
1. Các lớp bồi dưỡng:
- Lớp 1: Nghiệp vụ đấu thầu- Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.
- Lớp 2: Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng – Chương trình mới theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
2. Thời gian:
- Lớp 1: 03 ngày, từ ngày 30/9-02/10/2022 (Bắt đầu từ 8h00’ ngày 30/9/2022).
- Lớp 2: 02 ngày, từ ngày 08-09/10/2022 (Bắt đầu từ 8h00’ ngày 08/9/2022).
3. Hình thức học: Trực tuyến qua hệ thống Zoom Meeting.
4. Nội dung: Xem Đề cương các chương trình kèm theo.
5. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
6. Chứng chỉ: Trung tâm cấp Chứng chỉ cho các học viên theo quy định.
7. Kinh phí:
- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản: 1.000.000 đồng/học viên.
- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng: 1.200.000 đồng/học viên.
(Học viên thanh toán kinh phí trước ngày khai giảng các lớp bồi dưỡng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số TK: 1440201020450 tại Ngân hàng NN&PTNT, Chi nhánh Bắc Hà Nội).
* Cú pháp ghi khi CK: “Tên học viên hoặc đơn vị CK kinh phí Lớp...”.
II. Để tham gia học trực tuyến, Trung tâm sẽ cấp cho mỗi học viên của từng lớp bồi dưỡng Mã phòng họcMật khẩu để học viên dùng tham dự học.
III. Về thử nghiệm hệ thống và Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting: Trung tâm sẽ có thông báo mời học viên từng lớp vào thời gian thích hợp dùng tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp đăng nhập vào hệ thống để Trung tâm thử nghiệm hệ thống và hướng dẫn cách sử dụng chi tiết trước khi học chính thức.
IV. Về Tài liệu bồi dưỡng: Trung tâm sẽ gửi cho học viên qua địa chỉ e-mail cá nhân của từng học viên trước khi bắt đầu từng lớp học 01-02 ngày.
V. Về làm bài kiểm tra và đánh giá kết quả học tập: Trung tâm sẽ có hướng dẫn cụ thể và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các lớp bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ cho học viên theo quy định.
Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham dự các Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày khai giảng mỗi lớp ít nhất 01 tuẩn để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp. Các học viên mỗi lớp nộp cho Ban Tổ chức bản sao CMND/thẻ CCCD và 02 ảnh thẻ 3x4 cm để làm Chứng chỉ.

Trân trọng thông báo.

Thông tin chi tiết của lớp học, xin liên hệ:
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ KT-KH, Bộ KH&ĐT
ĐC: Số 68 Phố Phan Đình Phùng, Ba Đình, TP Hà Nội
ĐT: 024.37346355–024.37614165; Fax: 024.37346416
Chi tiết trương trình đào tạo, bồi dưỡng xem tại đây.
Nguồn tin:Bộ KHĐT
Người đăng: L.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)