Bản in     Gởi bài viết  
ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ NGHIỆP VỤ QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Thực hiện Công văn số 166/BDCB ngày 16/8/2022 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Mời tham dự các lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ QLDA đầu tư xây dựng và Thẩm định dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1570/SKHĐT-ĐT ngày 23/8/2022 gửi đến các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng.

Đây là lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường sự am hiểu các quy định pháp luật cho công chức, viên chức làm công tác quản lý dự án đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị đăng ký công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng nêu trên.
Danh sách tham dự gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và gửi file mềm qua địa chỉ email: daututhamdinhskhdtbp@gmail.com để tổng hợp gửi Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 Nguồn: SKHĐT
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)