• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu 
 (CTTĐTBP) - Tại phiên khai mạc sáng nay (10/12) của Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (bằng hình thức bỏ phiếu kín) đối với những người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh.
 Ngay đầu phiên họp chiều nay, HĐND tỉnh đã công bố kết quả kiểm phiếu và các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 100% Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
 
Ky hop7 2

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, cụ thể như sau:

KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU
TÍN NHIỆM
SỐ PHIẾU
HỢP LỆ
SỐ PHIẾU
KHÔNG HỢP LỆ
SỐ PHIẾU 
TÍN NHIỆM CAO
SỐ PHIẾU 
TÍN NHIỆM
SỐ PHIẾU 
TÍN NHIỆM THẤP
1 Bà Trần Tuệ Hiền
Chủ tịch HĐND tỉnh
62 0 60
92,31%
02
3,08%
0
0%
2 Ông Trần Ngọc Trai
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
62 0 57
87,69%
05
7,69%
0
0%
3 Ông Phạm Công
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
62 0 52
80,00%
10
15,38%
0
0%
4 Ông Phạm Phước Hải
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
62 0 44
67,69%
18
27,69%
0
0%
5 Bà Trần Tuyết Minh
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh
62 0 55
84,62%
07
10,77%
0
0%
6 Ông Điểu Điều
Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
62 0 22
33,85%
32
49,23%
08
12,31%
7 Ông Nguyễn Văn Thành
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
62 0 49
75,38%
12
18,46%
01
1,54%


KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU
TÍN NHIỆM
SỐ PHIẾU
HỢP LỆ
SỐ PHIẾU
KHÔNG HỢP LỆ
SỐ PHIẾU 
TÍN NHIỆM CAO
SỐ PHIẾU 
TÍN NHIỆM
SỐ PHIẾU 
TÍN NHIỆM THẤP
1 Ông Nguyễn Văn Trăm
Chủ tịch UBND tỉnh
62 0 41
63,08%
20
30,77%
01
0%
2 Bà Huỳnh Thị Hằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
61 01 37
56,92%
22
33,85%
02
3,08%
3 Ông Nguyễn Tiến Dũng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
61 01 38
58,46%
23
35,38%
0
0%
4 Ông Huỳnh Anh Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
61 01 41
63,08%
20
30,7%
0
0%
  * Các Ủy viên UBND tỉnh:          
5 Ông Nguyễn Quốc Bình
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
62 0 49
75,38%
11
16,92%
02
3,08%
6 Ông Trần Văn Chung
Giám đốc Sở Văn hóa -
Thể thao và Du lịch
62 0 28
43,08%
31
47,69%
03
4,62%
7 Ông Nguyễn Thành Chương
Giám đốc Sở Nội vụ
62 0 27
41,54%
32
35,38%
03
4,62%
8 Ông Huỳnh Thanh Dũng
Giám đốc Sở Xây dựng
62 0 18
27,69%
38
58,46%
06
9,23%
9 Ông Nguyễn Văn Giúp
Chánh Thanh tra tỉnh
62 0 27
41,54%
34
52,31%
01
1,54%
10 Ông Nguyễn Quốc Hiệp
Giám đốc Sở Giao thông vận tải
62 0 22
33,85%
37
56,92%
03
4,62%
11 Bà Phạm Thị Ánh Hoa
Chánh Văn phòng UBND tỉnh
62 0 29
44,62%
29
44,62%
04
6,15%
12 Ông Nguyễn Anh Hoàng
Giám đốc Sở Công thương
62 0 21
32,31%
38
58,46%
03
4,62%
13 Ông Trần Văn Lộc
Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
62 0 21
32,31%
39
60%
02
3,08%
14 Ông Võ Văn Mãng
Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội
62 0 26
40,00%
32
49,23%
04
6,15%
15 Ông Trần Văn Mi
Giám đốc Sở Tài chính
62 0 50
76,92%
12
18,46%
0
16 Ông Trần Thắng Phúc
Giám đốc Công an tỉnh
62 0 51
78,46%
09
13,85%
02
3,08%
17 Ông Bùi Quang Phụng
Giám đốc Sở Tư pháp;
62 0 17
26,15%
38
58,46%
07
10,77%
18 Ông Ma Ly Phước
Trưởng ban Dân tộc tỉnh
62 0 18
27,69%
37
56,92%
07
10,77%
19 Ông Võ Sá
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
62 0 39
60,00%
22
33,85%
01
1,54%
20 Ông Nguyễn Đồng Thông
Giám đốc Sở Y tế
62 0 28
43,08%
27
41,54%
07
10,77%
21 Bà Phạm Thị Anh Thư
Giám đốc Sở Ngoại vụ
62 0 35
53,85%
24
36,92%
03
4,62%

 

Tác giả bài viết: TT.THCB - Thanh Phương

Nguồn: www.binhphuoc.gov.vn

Người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)