• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022 
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến dịch giữa các nhóm cơ quan, đơn vị, người dùng khác nhau, chung tay, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy, đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị và người dân trên cả nước có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mìnhNgày 25/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1078/STTTT-BCVTCNTT về việc chiển khai chiến dịch mã độc trên không gian mạng năm 2022.
    Theo đó, tại Công văn số 1078/STTTT-BCVTCNTT Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:
    Cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022. Thực hiện phát động chiến dịch đến toàn bộ cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý; truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng cá nhân trong cơ quan, đơn vị.
    Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại đã được Cục An toàn thông tin xác định theo phạm vi chiến dịch.
Nguồn:STTTT
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)