• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tình hình đăng ký, quản lý và ứng dụng CNTT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã Phước Long 
Thực hiện Công văn số 1583/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về việc báo cáo tình hình đăng ký, quản lý và ứng dụng CNTT đối với hộ kinh doanh;
Chi tiết xem tại phụ lục báo cáo số 209/BC-TCKH ngày 13/9/2022 của phòng tài chính kế hoạch thị xã Phước Long.
Nguồn: PTCKH
Người đăng: L.V.H
 

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)