• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
LẬP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CHO TẬP THỂ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG CHIẾN DỊCH 92 NGÀY ĐÊM 
Để tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời khen thưởng động viên tinh thần cho tập thể, cán bộ, công chức, viên chức trong buổi lễ tổng kết Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về Triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” Từ ngày 01/6 đến hết ngày 31/8/2022,
 Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trên đây lập danh sách cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất hết ngày 12/9/2022.(Danh sách kèm theo)

1. Tập thể: Do Tổ giúp việc thực hiện Chiến dịch bình chọn. (từ 5- 7 tập thể)

2. Cá nhân: - Sở, ban, ngành và các cơ quan ngành dọc: Do Tổ giúp việc thực hiện Chiến dịch đề xuất. - UBND huyện, thị xã, thành phố (01-03 cá nhân) Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương quan tâm phối hợp thực hiện, nếu hết thời gian trên chƣa nhận được danh sách của cơ quan đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo công văn 2423/VPUBND-KSTTHC

Nguồn: VPUBND
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)