Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch xây dựng tổng thể mặt bằng Khu công viên văn hóa.

 
Ngày 25 tháng 09 năm 2009 UBND tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 2684/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng tổng thể mặt bằng Khu Công viên văn hóa, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với các nội dung như sau:
 
1/. Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích:
            - Phía Bắc giáp đường 22, đường Hùng Vương và khu dân cư hiện hữu.
            - Phía Đông giáp đường quy hoạch số 20 và dân cư hiện hữu.
            - Phía Tây giáp đường Trường Chinh.
            - Phía Nam giáp quy hoạch đường số 30.
            2/. Không gian quy hoạch và kiến trúc cảnh quan:
            - Các công trình nhà ở bố trí tiếp giáp vòng quanh hồ và bố trí một số công trình phục vụ thương mại tại các vị trí giao nhau giữa các trục đường và đường vòng quanh hồ.
            - Bố trí khu đất tái định cư về phía Nam khu đất lập quy hoạch xây dựng.
            - Trong khuôn viên diện tích cây xanh, mặt hồ bố trí công trình vui chơi giải trí cho người dân: Sân khấu ngoài trời, nhà nghỉ chân, khu nhà hàng thủy tạ.
            - Công trình nhà ở: Mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao trung bình 2-3 tầng.
            - Công trình trong khuôn viên viên cây xanh và mặt hồ: Mặt hồ xây dựng tối đa 30%, tầng cao trung bình 1-2 tầng.
            3/. Quy hoạch sử dụng đất:
           

STT
Loại đất
Diện tích (m2)
Tỷ lệ (%)
1
Đất công viên - cây xanh
182000
53.5%
 
Diện tích hồ
91500
 
 
Diện tích cây xanh
90500
 
2
Đất ở
89955
26.5%
 
Đất tái định cư
48295
 
 
Đất khu dân cư ven hồ
41660
 
3
Giao thông
68045
20.0%
 
Tổng cộng
340000
100.0%

 
            4/. Giao thông gồm các tuyến đường:
            - Đường vòng quanh hồ: Lộ giới 24m trong đó mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m.
            - Đường số 1: Lộ giới 21m, trong đó mặt đường 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m.
            - Đường số 2: Lộ giới 23m, trong đó mặt đường 11m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m.
            - Đường số 3: Lộ giới 28m, trong đó mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 8m.
- Đường số 4: Lộ giới 26m, trong đó mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 7m.
               Các tuyến đường nội khu ở: Lộ giới rộng 13m, trong đó mặt đường 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.
               5/. Tổ chức thực hiện:
               - Giao Sở Xây dựng: Phối hợp với các đơn vị tư vấn lập các quy định về quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng mặt bằng khu Công viên văn hóa đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành, sau đó tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
               - Giao UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tổng mặt bằng khu Công viên văn hóa, đồng thời tiến hành cắm mốc ngoài thực địa các khu chức năng của quy hoạch, để các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan được biết thực hiện.
               - Giao UBND thị xã Đồng Xoài thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa theo đúng quy định hiện hành. Lập và triển khai dự án khu Công viên văn hóa theo đúng quy định.
               - Giao UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như: Hồ sơ đo đạc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầm nhìn giao lộ các tuyến đường, hồ sơ công trình ngầm, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, pháp luật về sử dụng đất đai và xây dựng.
               - Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nguồn: UBND tỉnh Bình Phước.       Người đăng tin: Đặng Hoài Nam
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)