Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020

Ngày 29 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tổng thể quy hoạch được nêu trong Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 29/12/2010.

PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)