Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030

Ngày 17 tháng 8 năm 2012 UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030, tổng thể quy hoạch được nêu trong Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 17/8/2012.
Xem chi tiết Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 nhắp vào đây.

PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)