Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch ngành nghề chế biến các sản phẩm cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 05 tháng 6 năm 2012 UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, tổng thể quy hoạch được nêu trong Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 05/6/2012.

PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)